BOLÍ VÁS TAKÉ HLAVA?

Z POVINNÉ DOKUMENTACE, KTERÁ SE VÁŽE K PROVOZU VAŠÍ ZUBNÍ ORDINACE?

Zubní lékaři jsou velmi zatíženi vedením povinné provozní dokumentace, kterou nařizuje platná legislativa. Podle posledních učiněných průzkumů činí podíl administrativy již 40% efektivního času zubního lékaře. Čas tomu věnovaný je bohužel na úkor času, který by mohl být účelně vynaložen na léčbu pacientů a i to je jeden z důležitých důvodů nedostatku stomatologické péče v České republice. Řádnost a úplnost provozních dokumentací je navíc pravidelně kontrolována ze strany státních orgánů a za jednotlivé nedostatky jsou ukládány vysoké finanční sankce.

Služba med¯protect zajišťuje to, aby byla dokumentace na Vašem stomatologickém pracovišti vedena úplně a správně. Jedná se zejména o dokumenty, které souvisí s vedením evidence zdravotnických prostředků, léčivých přípravků, hygienických norem, právních předpisů a bezpečností práce. Nezáleží na velikosti konkrétního stomatologického pracoviště. Hlavním cílem je, abychom vyřešili právě vaši situaci a měli jste více času pro sebe a tedy i své pacienty.

Naše praktické zkušenosti čerpáme z dlouhodobé spolupráce s více než 1000 zubními lékaři. Na tvorbě služby med¯protect se podíleli samotní zubní lékaři a také lidé z oboru státní a veřejné správy.

Co tedy služba med¯protect zajišťuje?

ISA

na začátku interní stomatologický audit na pracovišti, který odhalí nedostatky v dokumentacích

opravy a doplnění

provedeme aktulizaci složek a doplníme chybějící dokumenty zjištěných při ISA

kompletace a záloha

obdržíte kompletní písemné složky a zároveň je u nás máte zálohované

§

legislativa

zákony a vyhlášky se mění, proto Vaši dokumentaci aktualizujeme

termíny

pohlídáme Vám termíny všech zákonných zkoušek

pomáháme

při kontrole státních úřadů Vám osobně pomůžeme na pracovišti

Kapitoly, které jsou v rámci interního stomatologického auditu revidovány a následně z naší strany kompletovány při zavedení řízené dokumentace:

 • základní dokumentace
 • hygiena
 • zdravotnické prostředky
 • odpadové hospodářství
 • léčivé přípravky
 • RTG
 • BOZP a PO
 • provozní revizní zprávy
 • nutné provozní smlouvy
 • roční cenové kalkulace
 • GDPR nařízení
 • uspořádání pracoviště

Věnujte se hlavně své práci

Co s naší službou získáte?

čas

převedením na nás ušetříte min. 9 pracovních dní v roce a několik měsíců počátečních příprav

výnos

dosáhnete o 142 000 Kč větší výnos za rok

klid

věnujete se hlavně tomu, co umíte nejlépe

Cena za službu med¯protect se skládá ze 2 částí. První část je tvořena jednorázovou cenou za kompletní vypracování dokumentace na Vašem pracovišti a vztahuje se k jedné ordinaci (1 stomatologická souprava).

Pokud provozujete více ordinací v jednom místě, nebo i v dalších lokalitách, vytvoříme Vám individuální nabídku. V případě, že poskytujeme naše služby pro více zubních lékařů v rámci jedné budovy, poskytujeme z úrovně slevu 10%.

Připravili jsme pro Vás 3 úrovně, které se liší podle stavu dokumentací na Vašem na pracovišti:

ZERO

Nově zřizuji stomatologickou ordinaci a chci mít vše v souladu s legislativními povinnostmi. Případně mám již stomatologickou ordinaci, ale stav mé dokumentace je ve velmi špatném stavu. Pokud je to právě Váš případ, zavaděcí balíček ZERO je určen pro Vás a obsahuje kompletní přípravu dokumentace.

cena

39 900 Kč vč. DPH

MEDIUM

O povinnosti vést dokumentaci mám alespoň obecný přehled, dokumentaci si vedu, avšak vlivem neustálých změn již ztrácím detailní přehled a mám obavy, že nemám vše kompletní a správně. Balíček MEDIUM obsahuje střední rozsah oprav a doplnění.

cena

29 900 Kč vč. DPH

ADVANCED

Poctivě si dokumentaci vedeme, ale stojí nás to hodně energie a chceme ušetřit režijní čas, který je pro udržování stavu a sledování legislativních novel nezbytně nutný. Balíček ADVANCED obsahuje lehké opravy a doplnění.

cena

17 900 Kč vč. DPH

Druhá část služby med¯protect je tvořena ročním poplatkem a jedná se o re-audit řízené dokumentace po uplynutí 12-ti měsíců od data předání na místě pracoviště. Re-audit spočívá v tom, že provedeme aktualizaci všech složek s ohledem na aktuální platnou legislativu, zkontrolujeme správnost dodržování všech nastavených procesů a provedeme nové zaškolení. Zakoupení re-auditu rádi doporučujeme, protože si tak zajistíte dále všechny výhody služby med¯protect, které byly poskytovány po dobu předchozích 12-ti měsíců. Hlavní výhodou je, že můžete nadále přenášet případnou finanční sankci na nás, pakliže tato sankce vznikla v důsledku nedostatečného obsahu dokumentace. Rovněž dále garantujeme veškerou aktualizaci a poradenství ZDARMA. Náš chytrý CRM systém upozorňuje nadále v předstihu e-mailem na potřebné povinnosti (BTK, revize, školení, lékařské prohlídky, atd.). A v neposlední řadě je součástí naše osobní účast při ohlášených kontrolách ze strany orgánů státní a veřejné správy.

roční poplatek za re-audit po uplynutí 12-ti měsíců

6 900 Kč vč. DPH

Roční poplatek je konstatní bez ohledu na počet ordinací stomatogického pracoviště. Lze jej uhradit najednou, nebo v pololetních splátkách.

Co o nás říkají naši klienti


Vážíme si spolupráce s našimi významnými partnery

Naše znalosti publikujeme pravidelně v odborné literatuře

med¯protect

med protect s.r.o.
Office center WERK
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec 3

Tel.: +420 602 134 941
E-mail: info@medprotect.cz